Privacy verklaring

Home / Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens (naam, telefoonnummer en E mailadres) die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om gemaakte afspraken vast te leggen en een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor restaurantbezoekers als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  

Bent u een restaurantbezoeker, dan gebruiken wij uw gegevens om in onze planning te verwerken of (in verband met de groepsgrootte) u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen het menu dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw (persoons)gegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw (persoons)gegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde diensten/werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zullen wij met zorg behandelen en worden niet aan derden verstrekt.

Direct marketing

Als wij beschikken over uw (persoons)gegevens, zullen wij het door u opgegeven E Mailadres bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze (nieuwe) producten en u hier eventueel een aanbieding voor doen. Wij hebben bij het gebruik van uw (persoons)gegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van ons product. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.      

Uw rechten

U heeft het recht om, de aan ons verstrekte gegeven, na uw bezoek aan het restaurant, ons te vragen om uw gegevens te verwijderen. 

Als u vindt dat wij niet rechtmatig met uw gegevens omgaan, kunt  u bij ons bezwaar maken of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om uw (persoons)gegevens of over te dragen aan een ander. Voor meer informatie kunt u zich (schriftelijk) wenden tot: restaurant “ P ” Aan de Greune Paol 45 6127 BH Grevenbicht of via E mail info@restaurant-p.nl

Datum 25-05-2018