Skip to main content

In het nieuws

Pensionado’s met Passie

Hobbyisten met een professionele keuken

Aan de Greune Paol in Grevenbicht ligt een onverwacht restaurant met een al even onwaarschijnlijke naam: Restaurant P. “Die P staat voor pensionado, passie en puur, want dat zijn alle medewerkers hier”, legt John Lodge uit. De voormalig manager bij Nedcar nam het initiatief in 2012.

Klik hier om het artikel te lezen.

In Restaurant ‘P’ in Grevenbicht kun je genieten als God in Frankrijk

Restaurant P in Grevenbicht is uitgegroeid tot een pleisterplaats van culi-minnaars en levensgenieters. Ze werken er met een periodiek wisselend verrassingsmenu, actueel is dat Het 6-gangen Kreeftenfestijn.

Klik hier om verder te lezen op Limburgtoday.nl

Pensionado’s koken voor hun plezier in restaurant P

Twee vrienden, John Lodge en Peter van Galen hadden geen zin om de jaren na hun pensionering te vullen met golfballen slaan en thuis het gras te zien groeien. Ze besloten een restaurant te beginnen. Dat werd P, van pensionado maar ook van plezier, passie en puur. Een gesprek met John Lodge en andere culinaire krasse knarren van restaurant P in Grevenbicht.

Mijn Gazet April 2023

Pensionado’s runnen Restaurant!

Het woord ‘participatie-samenleving’ is sinds haar introductie door Koning Willem-Alexander al vaak gehoord, maar wordt nog te weinig in praktijk gebracht. Een groepje gepensioneerden in Grevenbicht is echter een lichtend voorbeeld: zij besloten hun vrije tijd te gebruiken om als vrijwilliger een restaurant te runnen.

Passie, plezier, puur

Lees het artikel over de pensionado’s die hun eigen restaurant openden in de december uitgave 2013 van het tijdschrift Zin.

Artikel in Zin (www.zin.nl)

Van wild idee tot restaurant P

Mijn lust en mijn leven: Interview door Maaike met Ardy en Yvonne, twee gemeente ambtenaren die beiden nauw betrokken zijn.