Skip to main content

In het nieuws

Pensionado’s runnen Restaurant!

Het woord ‘participatie-samenleving’ is sinds haar introductie door Koning Willem-Alexander al vaak gehoord, maar wordt nog te weinig in praktijk gebracht. Een groepje gepensioneerden in Grevenbicht is echter een lichtend voorbeeld: zij besloten hun vrije tijd te gebruiken om als vrijwilliger een restaurant te runnen.

Passie, plezier, puur

Lees het artikel over de pensionado’s die hun eigen restaurant openden in de december uitgave 2013 van het tijdschrift Zin.

Artikel in Zin (www.zin.nl)

Van wild idee tot restaurant P

Mijn lust en mijn leven: Interview door Maaike met Ardy en Yvonne, twee gemeente ambtenaren die beiden nauw betrokken zijn.